nauka pływania Olsztyn

Pływanie

Pływanie najlepsza rzecz na świecie!

Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania

Pływanie może uprawiać każdy, niezależnie od wieku. Im wcześniej to jednak zrobisz tym lepiej.

Dziecko w wieku 6-ciu lat, pływając, znakomicie rozwija koordynację ruchową, kształtuje postawę ciała, nabywa odwagę oraz hartuje organizm. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach wpływa pozytywnie na rozwój psychoruchowy i emocjonalny dziecka.

Pływanie dla starszych to świetna forma aktywności ruchowej. Jednak najważniejsze jest Twoje nastawienie. Zaczynamy powoli, cierpliwie, bez parcia na wynik. W efekcie poprawisz swoją wydolność oddechową, wzmocnisz układ mięśniowy, usprawnisz ruchomość w stawach. Pływanie jest sprzymierzeńcem w walce z nadwagą i depresją. Najważniejsza jest wiara w siebie i we własne możliwości.

Indywidualnie lub w małej grupie

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach (4-8 osób), dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników. Ćwiczymy z umiarkowaną intensywnością, by móc pokonać własne wątpliwości i lęk.

pływanie Olsztyn
pływanie dla dzieci Olsztyn

Terminy zajęć

Basen UWM w Olsztynie (40zł/zajęcia)

WTOREK
16.00 gr. początkująca (duży basen)
16.30 gr. średnio zaawansowana
17.00 gr. średnio zaawansowana

PIĄTEK
16.00 gr. początkująca (duży basen)
16.30 gr. średnio zaawansowana
17.00 gr. średnio zaawansowana
17.30 gr. dla dorosłych

Pirat Hotel & Spa (40zł/zajęcia)

PONIEDZIAŁEK I ŚRODA
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

CZWARTEK
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
gr. początkujące/gr. średnio zaawansowane

Lekcje INDYWIDUALNE dostosuję do klienta.

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Program nauczania pływania

Praktyka wskazuje, że nauczanie pływania najlepiej rozpocząć z dziećmi 6 – 7 letnimi. Wówczas są już one zorganizowane i przygotowane do wykonywania poleceń, skupienia uwagi. Na ogół nie boją się wody i bardzo lubią się kąpać, a wyjątkowo dobra pływalność ciała dziecka pozwala na szybkie opanowanie podstawowych ćwiczeń pływackich. Natomiast, jeżeli chcemy widzieć duże i szybkie postępy, to zalecane jest rozpoczęcie nauki w wieku 7-8 lat.

Program nauczania pływania skonstruowany jest w oparciu o stopniowanie trudności. Uczymy od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Czyli od kraula na grzbiecie do motylka – podobnie jak zdecydowana większość instruktorów, trenerów i wykładowców na całym świecie. Instruktor na podstawie oceny umiejętności uczniów decyduje kiedy jest odpowiedni moment aby wdrażać nowe ćwiczenia. Jedne z nich są łatwe do opanowania, inne wymagają więcej czasu i wysiłku, częstszych powtórzeń, a nawet powrotu do wcześniejszych ćwiczeń.

Opanowanie danego ćwiczenia służy jako dobry i niezbędny fundament pod nowe ćwiczenia, dlatego też ciężko jest określić ilość lekcji potrzebnych do prawidłowego wykonania danego ćwiczenia. Wpływ na postęp u uczniów mają nie tylko działania instruktora, ale również predyspozycje uczniów, ich wiek oraz częstotliwość zajęć. I tak w przypadku zajęć indywidualnych dwa razy w tygodniu potrzebujemy średnio od 1 do 1.5 roku aby przyswoić sobie ćwiczenia z I i II etapu. Natomiast w przypadku zajęć grupowych oraz indywidualnych gdy zajęcia odbywają się rzadziej, okres ten się wydłuża do ok. 2 – 3 lat.

Podczas prowadzenia zajęć dla dzieci wskazane jest stosowanie także formy zabawowej aby oswoić uczniów ze środowiskiem wodnym, przedmiotem ćwiczenia oraz danym elementem techniki pływania oraz aby między uczniami występowała rywalizacja – w przypadku zajęć grupowych. Dzięki stosowaniu formy zabawowej ćwiczący szybciej pokonują barierę lęku, a także chętniej uczestniczą w zajęciach.

W procesie nauczania pływania wyróżnia się trzy etapy, które obejmują cykl szkolenia ukierunkowany na osiąganie maksymalnych wyników.

 

Etap 1

Obejmuje ćwiczenia oswajające z wodą oraz naukę elementarnych ruchów pływackich (instruktor przebywa z uczniem w wodzie).

I faza nauczania

 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego oraz prawidłowego korzystania z pływalni.
 • Oswojenie z wodą, opanowanie podstawowych czynności w wodzie.
 • Zanurzanie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, nauczanie wydechu do wody.
 • Ćwiczenia wypornościowe, korek i meduza na piersiach.
 • Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie.
 • Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie.
 • Wykonywanie prostych skoków do wody płytkiej – z przyborem i bez przyboru.

II faza nauczania

 • Opanowanie pracy nóg do kraula na grzbiecie.
 • Opanowanie pracy nóg do kraula na piersiach.
 • Poślizgi na piersiach z odbicia od dna oraz ściany basenu.
 • Poślizgi na grzbiecie z odbicia od dna oraz ściany basenu.
 • Nauczanie pracy ramion do kraula na grzbiecie.
 • Wykonywanie skoków do wody głębokiej.

III faza nauczania

 • Próby pływania kraulem na grzbiecie.
 • Nauczanie przewrotów w przód i tył – fikołki.
 • Opanowanie elementów nurkowania w dal i w głąb.
 • Skoki do wody głębokiej na nogi bez przyboru, oraz samodzielne dopłynięcie do wyznaczonego miejsca.
 • Zdobywanie odznaki JUŻ PŁYWAM.

Etap 2

Doskonalenie i opanowanie sportowych technik pływania (kraul na grzbiecie, kraul na piersiach, styl klasyczny-żabka, delfin), skoków startowych i nawrotów.

 • Opanowanie ruchów ramion do kraula na grzbiecie.
 • Opanowanie właściwej koordynacji pracy rąk i nóg w kraulu na grzbiecie.
 • Nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach.
 • Wykonywanie wślizgów do wody głębokiej i prostych skoków na głowę.
 • Nauczanie prawidłowego wdechu w kraulu na piersiach-pozycja na boku.
 • Próby pływania kraulem na piersiach.
 • Wykonywanie wślizgów do wody na głowę z pozycji klęczącej.
 • Nauczanie ruchów nóg do stylu klasycznego.
 • Opanowanie właściwej koordynacji pracy rąk i nóg w kraulu na piersiach.
 • Nauczanie nawrotu koziołkowego.
 • Nauczanie nawrotu w stylu grzbietowym.
 • Nauczanie ruchu rąk do stylu klasycznego.
 • Wykonywanie skoków na głowę z pozycji stojącej wykrocznej/rozkrocznej.
 • Opanowanie koordynacji w stylu klasycznym.
 • Nauczanie ruchów nóg w stylu motylkowym.
 • Wykonanie skoku startowego na głowę z murka/słupka startowego.
 • Nauczanie ruchów rąk w stylu motylkowym.
 • Opanowanie skutecznego pływania pod wodą w dal.
 • Opanowanie właściwej koordynacji pracy rąk i nóg w stylu motylkowym.
 • Nauczanie nawrotu w stylu klasycznym oraz motylkowym.

Etap 3

Trening i specjalizacja w określonym sposobie pływania.

Oferowany program nauczania jest modyfikowany aby dostosować go do osobistych predyspozycji i potrzeb ucznia.

Bibliografia:

Karpiński R., Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. Katowice 1997
Bartkowiak E., Pływanie sportowe. Biblioteka trenera, Warszawa 2008

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z pływania

Uczestnicy zajęć pływania mają obowiązek przestrzegania regulaminu Szkółki oraz regulaminu Pływalni, na której odbywają się zajęcia.

 1. Nauka prowadzona jest w przeciągu całego roku szkolnego z wyłączeniem ferii świątecznych i zimowych oraz przerwy wakacyjnej. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu zajęć.
 2. Koszt jednych zajęć to 40zł (UWM) 40zł (Pirat). Ilość zajęć w miesiącu dyktuje kalendarz, a tym samym cenę do zapłaty za dany miesiąc. Opłatę należy dokonać gotówką lub na konto organizatora najpóźniej do 5 każdego rozpoczynającego się miesiąca. Za nieobecności podczas trwania nauki pływania pieniądze nie są zwracane.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach należy poinformować organizatora (w formie pisemnej) na miesiąc przed odejściem. W innej sytuacji uczestnik jest zobowiązany wnieść opłatę za kolejny miesiąc zajęć.
 4. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet upoważniający do wejścia na lekcję, który należy okazać w kasie pływalni, przy każdym wejściu na zajęcia.
 5. Do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich.
 6. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Czas basenowy dla ucznia to 60 minut, po przekroczeniu tego czasu należy dopłacić za czas przekroczony.
 7. Przed i po zajęciach instruktor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na basenie. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki przy basenie. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione. Instruktor odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć.
 8. Opiekun ma możliwość wejścia z dzieckiem do szatni basenu i na nieckę basenu. W tym wypadku otrzymuje pasek wejścia na basen przed i po zajęciach każdorazowo z czasem 15 minut. Po przekroczeniu tego czasu musi dopłacić w kasie za czas przekroczony.
 9. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
 10. W przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności i uzgodnieniu dogodnego terminu zajęć.
 11. Nieodrobione zajęcia nie przenoszą się na kolejny miesiąc i nie mogą być odliczane z kwoty wynikającej z ceny kolejnego miesiąca nauki.
 12. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych lub od niego nie zależnych, informując o tym fakcie uczestników i przeprowadzić je w innym terminie lub zwrócić należność.
 13. Uczestnik zajęć bądź ich opiekunowie deklarują brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki, doskonalenia pływania. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 14. W jednej grupie może znajdować się od 4 do 9 kursantów. Każdy uczestnik powinien posiadać strój kąpielowy, czepek, okularki, klapki oraz ręcznik.
 15. Zajęcia mogą być nagrywane bądź fotografowane. Materiał filmowy i fotograficzny może być wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji i reklamy szkółki Active – sport rekreacja i zabawa Julita Kowalewska. Przetwarzanie danych osobowych jakim jest wizerunek odbywa się za dobrowolną zgodą osoby widocznej na zdjęciu/filmie lub opiekuna prawnego tej osoby. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez podawania przyczyny.
 16. Administratorem Państwa danych osobowych jest Julita Kowalewska prowadząca działalność pod firmą Active – sport rekreacja i zabawa Julita Kowalewska z siedzibą w Olsztynie przy ul. Grota Roweckiego 2/54; 10-693 Olsztyn. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na tej stronie internetowej w zakładce RODO.
 17. Opłacenie zajęć nauki pływania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 19. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Regulamin pływalni uniwersyteckiej

Link zewnętrzny